Καλώς ήρθατε


Η Διεθνής Ένωσις ΑΑΕ έχει τεθεί υπο καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με την απόφαση 84/16.7.2013 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.


Επόπτης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης ορίστηκε με την ανωτέρω απόφαση, η κα.Αντιγόνη Βαφείδου (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1751-17/7/2013) , (ΓΕΜΗ 28353/11-3-2016).


Εκκαθαριστής για την ασφαλιστική εκκαθάριση έχει οριστεί η κα Ευαγγελία Παρίση του Χρήστου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΦΕΚ ΑΕ – ΕΠΕ 7575/5-11-2013) , ( ΦΕΚ ΑΕ – ΕΠΕ 4242-2/5/2014) , ( ΓΕΜΗ 103884/9-10-2015) , (ΓΕΜΗ 11487/2-2-2016 ) .


Σημαντική Ανακοίνωση - Δεύτερη Πρόσκληση Προς ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
08.01.2014 Καλούνται οι πρώην εργαζόμενοι της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε» όπως προσέλθουν κατά τόπους, σύμφωνα με το κατωτέρω πρόγραμμα, με σκοπό την εξόφληση της αποζημίωσής τους (12,22%) που αντιστοιχεί στους Λοιπούς Κλάδους Ασφάλισης.

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Προς ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

.
Σημαντική Ενημέρωση
15.01.2014 Σας πληροφορούμε οτι λόγω τεχνικού προβλήματος των γραμμών του ΟΤΕ η τηλεφωνική επικοινωνία με την Εταιρία δεν θα είναι εφικτή μεχρι τις 16/1/2013 οπου και θα αποκατασταθεί η βλάβη.Παρακαλούνται οσοι θέλουν να επικοινωνουν με την Εταιρία να χρησιμοποιούν την Ηλεκτρονικη Διεύθυνση που θα βρούν στην σελιδα μας.Ευχαριστούμε για την υπομονή.

Σημαντική Ανακοίνωση - Δεύτερη Πρόσκληση Προς ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
08.01.2014 Καλούνται οι πρώην εργαζόμενοι της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε» όπως προσέλθουν κατά τόπους, σύμφωνα με το κατωτέρω πρόγραμμα, με σκοπό την εξόφληση της αποζημίωσής τους (12,22%) που αντιστοιχεί στους Λοιπούς Κλάδους Ασφάλισης.

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Προς ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

.
Σημαντική Ανακοίνωση - Πρόσκληση Προς ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
19.12.2013 Καλούνται οι πρώην εργαζόμενοι της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε» όπως προσέλθουν κατά τόπους, σύμφωνα με το κατωτέρω πρόγραμμα, με σκοπό την πληρωμή μέρους της αποζημίωσής τους (87,78%) που αντιστοιχεί στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων.

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Προς ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

.
Σημαντική Ανακοίνωση
07.11.2013 Καλούνται οι πρώην εργαζόμενοι της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε» όπως προσέλθουν κατά τόπους, σύμφωνα με το κατωτέρω πρόγραμμα, με σκοπό την ενημέρωσή τους από τα όργανα της εκκαθάρισης σχετικά με τον οριστικό υπολογισμό των οφειλομένων σε αυτούς αποδοχών.

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Προς ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

.
Ανακοίνωση
03.10.2013 Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Εκκαθαριστή Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

.
Ενημερωτικό Σημείωμα
18.09.2013 Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας ο πίνακας που αποτυπώνει τα αυτοκίνητα και τα δίκυκλα που ανήκουν στην εταιρία. Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε τον πίνακα

Ενημερωτικό Σημείωμα

.
Ανακοίνωση ΤτΕ
16.07.2013 Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία "Διεθνής Ένωσις Α.Α.Ε", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3,7,8,9 και 17α έως γ του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει.

Επικοινωνία

Διεθνής Ένωσις
Κουτσονίκα 4, Νέος Κόσμος
Tηλέφωνο : 2109021600
Φαξ : 2109018719
diethnisenosis@gmail.com