Καλώς ήρθατε


Η Διεθνής Ένωσις ΑΑΕ έχει τεθεί υπο καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με την απόφαση 84/16.7.2013 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.


Επόπτης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης ορίστηκε με την ανωτέρω απόφαση, η κα.Αντιγόνη Βαφείδου (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1751-17/7/2013) , (ΓΕΜΗ 28353/11-3-2016).


Εκκαθαριστής για την ασφαλιστική εκκαθάριση έχει οριστεί η κα Ευαγγελία Παρίση του Χρήστου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΦΕΚ ΑΕ – ΕΠΕ 7575/5-11-2013) , ( ΦΕΚ ΑΕ – ΕΠΕ 4242-2/5/2014) , ( ΓΕΜΗ 103884/9-10-2015) , (ΓΕΜΗ 11487/2-2-2016 ) .Επικοινωνία

Διεθνής Ένωσις
Κουτσονίκα 4, Νέος Κόσμος
Tηλέφωνο : 2109021600
Φαξ : 2109018719
diethnisenosis@gmail.com