Καλώς Hρθατε


Η Διεθνής Ένωσις ΑΑΕ έχει τεθεί υπο καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με την απόφαση 84/16.7.2013 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.


Επόπτης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης ορίστηκε με την ανωτέρω απόφαση, η κα.Αντιγόνη Βαφείδου (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1751-17/7/2013) , (ΓΕΜΗ 28353/11-3-2016).


Εκκαθαριστής για την ασφαλιστική εκκαθάριση έχει οριστεί η κα Ευαγγελία Παρίση του Χρήστου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΦΕΚ ΑΕ – ΕΠΕ 7575/5-11-2013) , ( ΦΕΚ ΑΕ – ΕΠΕ 4242-2/5/2014) , ( ΓΕΜΗ 103884/9-10-2015) , (ΓΕΜΗ 11487/2-2-2016 ), (ΕΠΑΘ 190/34/29.06.2016),(ΦΕΚ-ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2116-01/07/2016),(ΓΕΜΗ 73429/11/07/2016).Τελευταία Νέα

Σημαντική Ανακοίνωση
07.12.2023 Ανακοίνωση Μεταφοράς Γραφείων
04.09.2023 Ανακοίνωση Ασφαλιστικού Εκκαθαριστή
07.08.2023 Ανακοίνωση Ασφαλιστικού Εκκαθαριστή
22.12.2022 Ανακοίνωση Ασφαλιστικού Εκκαθαριστή
3.8.2022 Ανακοίνωση Ασφαλιστικού Εκκαθαριστή
21.01.2022 Ανακοίνωση Ασφαλιστικού Εκκαθαριστή
25.09.2021 Ανακοίνωση Πλειοδοτικού Διαγωνισμού
4.8.2021 Ανακοίνωση Εκκαθαριστή
28.06.2021 Ανακοίνωση Πλειοδοτικού Διαγωνισμού
27.05.2021 Ανακοίνωση Ασφαλιστικού Εκκαθαριστή
07.04.2021 Ανακοίνωση Ασφαλιστικού Εκκαθαριστή
06.04.2021 Ανακοίνωση Ασφαλιστικού Εκκαθαριστή
09.02.2021 Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις κατά Ζημιών
25.06.2020 Ανακοίνωση Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Ακινήτων
20.03.2020 Ανακοίνωση Ασφαλιστικού Εκκαθαριστή
30.06.2017 Ενημέρωση Εκκαθαριστή
10.02.2016 Ψηφίσθηκε από την ελληνική Βουλή το νέο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4364/2016 (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 13/5-2-2016) από 1.1.2016 καταργείται το ν.δ 400/1970. Η ασφαλιστική εκκαθάριση της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΑΕ.», όπως και όλες οι υφιστάμενες μέχρι και την 31.12.2015 ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις, διέπονται από τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4364/2016 και ειδικότερα των άρθρων 235 έως 248.

Επικοινωνία

Διεθνής Ένωσις
Κουτσονίκα 4, Νέος Κόσμος
Tηλέφωνο : 2109021600
Φαξ : 2109018719
diethnisenosis@gmail.com