Καλώς ήρθατε


Η Διεθνής Ένωσις ΑΑΕ έχει τεθεί υπο καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με την απόφαση 84/16.7.2013 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.


Με την ίδια απόφαση διορίστηκε ως επόπτρια ασφαλιστικής εκκαθάρισης με εξάμηνη θητεία, η κ. Αντιγόνη Βαφείδου, δικηγόρος Αθηνών (AM ΔΣΑ 31483).


Με απόφαση του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ την 19/09/2013, ορίστηκε εκκαθαριστής για την ασφαλιστική εκκαθάριση, η Ευαγγελία Παρίση του Χρήστου, ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ.Τελευταία Νέα

Σημαντική Ανακοίνωση - Δεύτερη Πρόσκληση Προς ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
08.01.2014 Καλούνται οι πρώην εργαζόμενοι της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε» όπως προσέλθουν κατά τόπους, σύμφωνα με το κατωτέρω πρόγραμμα, με σκοπό την εξόφληση της αποζημίωσής τους (12,22%) που αντιστοιχεί στους Λοιπούς Κλάδους Ασφάλισης.

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Προς ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

.

Επικοινωνία

Διεθνής Ένωσις
Κουτσονίκα 4, Νέος Κόσμος
Tηλέφωνο : 2109021600
Φαξ : 2109018719
diethnisenosis@gmail.com