Καλώς Hρθατε


Η Διεθνής Ένωσις ΑΑΕ έχει τεθεί υπο καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με την απόφαση 84/16.7.2013 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.


Επόπτης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης ορίστηκε με την ανωτέρω απόφαση, η κα.Αντιγόνη Βαφείδου (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1751-17/7/2013) , (ΓΕΜΗ 28353/11-3-2016).


Εκκαθαριστής για την ασφαλιστική εκκαθάριση έχει οριστεί η κα Ευαγγελία Παρίση του Χρήστου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΦΕΚ ΑΕ – ΕΠΕ 7575/5-11-2013) , ( ΦΕΚ ΑΕ – ΕΠΕ 4242-2/5/2014) , ( ΓΕΜΗ 103884/9-10-2015) , (ΓΕΜΗ 11487/2-2-2016 ), (ΕΠΑΘ 190/34/29.06.2016),(ΦΕΚ-ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2116-01/07/2016),(ΓΕΜΗ 73429/11/07/2016).Τελευταία Νέα

Σημαντική Ανακοίνωση
30.06.2017 Ενημέρωση Εκκαθαριστή
10.02.2016 Ψηφίσθηκε από την ελληνική Βουλή το νέο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4364/2016 (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 13/5-2-2016) από 1.1.2016 καταργείται το ν.δ 400/1970. Η ασφαλιστική εκκαθάριση της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΑΕ.», όπως και όλες οι υφιστάμενες μέχρι και την 31.12.2015 ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις, διέπονται από τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4364/2016 και ειδικότερα των άρθρων 235 έως 248.

Επικοινωνία

Διεθνής Ένωσις
Κουτσονίκα 4, Νέος Κόσμος
Tηλέφωνο : 2109021600
Φαξ : 2109018719
diethnisenosis@gmail.com